Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Thận Mạn Từ KDOQI 2002 Đến KDIGO GUIDELINES 2012

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1jMyiMiAB4SqTlOM6GT0pd1_rEKNSgRri/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Mèo Tom

Check Also

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7