Nội bệnh lý II

Suy hô hấp cấp

Link ppt:https://docs.google.com/presentation/d/1EXu0n7nb_FIQ0AhhGvKWes5KD92qmaHt/edit?usp=drive_link Link pdf: https://drive.google.com/file/d/11ZkDljv1lxJZdo3SxJBi_sBq3vIxe52i/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tiếp cận chẩn đoán bệnh học nội khoa 2020 ĐH Y Dược TPHCM

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ufa1dIKQ95iZ1nYpcG-iKYRbEBoMbnZU/view?usp=drivesdk Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Nguyên lý nội khoa Harrison 3 tập

Link: https://drive.google.com/folderview?id=12zqzZAvbzvPwqn1YILKWZkwPC4WDVN7_ Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »