TT.Định hướng cơ bản CK Nội

Tiếp cận chẩn đoán bệnh học nội khoa 2020 ĐH Y Dược TPHCM

Link: https://drive.google.com/file/d/1Ufa1dIKQ95iZ1nYpcG-iKYRbEBoMbnZU/view?usp=drivesdk Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Nguyên lý nội khoa Harrison 3 tập

Link: https://drive.google.com/folderview?id=12zqzZAvbzvPwqn1YILKWZkwPC4WDVN7_ Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »

Tổng hợp sách cận lâm sàng 2020

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WmUIpp_SDdaw91BcrXNCT0v8FDqSeucS?fbclid=IwAR1-PeZqBnucZ84LkevVmXH5rlDKYLtbO9Jha0wJJoy9vAsOEppl6FvbqyY Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

Read More »