Đề ôn nội trú hệ Nội Nhi

Rate this post

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DDo3kQ5ylNb__3bXJbjte6tNxc6YLCnS?usp=sharing

Các bạn có thể đóng góp đề thi và tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^ 

https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing

About blazader

Check Also

Nội tiết cơ bản-BV Bạch Mai

Link: https://drive.google.com/file/d/1Wvf2Tq3H1pHOGpwnBcxmy66ToiH3SuAo/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7