Lợi ích NOAC phòng ngừa biến chứng do huyết khối ở bệnh nhân Rung nhĩ kèm Suy thận

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1NULSR-B_c6FZ4Lp5yajEougrVPBl5DG-/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Annie

Check Also

Dự phòng đột quị ở bệnh nhân Rung nhĩ ở người cao tuổi

Link: https://drive.google.com/file/d/1KW4x1cKWWn3glFLaKMOduRKDdnmenKRg/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7