Cập Nhật Chẩn Đoán Và Phân Loại Viêm Đường Mật Cấp Theo TOKYO GUIDELINES 2018

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1ML3bu5jc1YZxR7QcpP8lRp23C-_oUvq1/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Mèo Tom

Check Also

Khí máu động mạch-Made Easy-tiếng việt

Link: https://drive.google.com/file/d/1O2AjTWAqDnw45n7Q823PVfdBpyZOwAB9/view?usp=drive_link Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7