Đề thi Dịch tễ học – HK hè 2018-2019 + Đáp án bộ môn

Rate this post

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1pAPvD6K7nIQsKFwbdg-69vazgblI7DDh?usp=sharing

 

Các bạn có thể đóng góp đề thi hay tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^: https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing

 

About blazader

Check Also

Đề thi Giải phẫu bệnh Y35-46 + Đáp án

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eu6BVxf_Yj2LSmGwkSASaYcuvzPtWMY8?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7