Đề thi Dịch tễ học – K43 + Đáp án bộ môn

Rate this post

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1b-R-4mQbX_uZA_21LjKfR22lGlw8fd2b?usp=sharing

Các bạn có thể đóng góp đề thi và tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^ https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing

 

 

About blazader

Check Also

Đề thi Giải phẫu bệnh Y35-46 + Đáp án

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eu6BVxf_Yj2LSmGwkSASaYcuvzPtWMY8?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7