Đề thi Dược công cộng – D34+35 + Đáp án bộ môn

Rate this post

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1C3fGGI498TNd6y1hAzgXz5zz00STo-cV?usp=sharing

Các bạn có thể đóng góp đề thi và tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^ https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing

 

 

About blazader