Chỉ định và sử dụng kháng đông ở bệnh nhân Rung nhĩ có nguy cơ chảy máu cao

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1gG-7t9Hy1__tzgPRAZrpoi1DVUVSRsqJ/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Annie

Check Also

Lợi ích NOAC phòng ngừa biến chứng do huyết khối ở bệnh nhân Rung nhĩ kèm Suy thận

Link: https://drive.google.com/file/d/1NULSR-B_c6FZ4Lp5yajEougrVPBl5DG-/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7