Chọn lựa NOAC cho bệnh nhân Rung nhĩ nguy cơ cao

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/15dUouRfnp2MYgBTMz3_Er_b9XNtje1xs/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Annie

Check Also

Lợi ích NOAC phòng ngừa biến chứng do huyết khối ở bệnh nhân Rung nhĩ kèm Suy thận

Link: https://drive.google.com/file/d/1NULSR-B_c6FZ4Lp5yajEougrVPBl5DG-/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7