Chống huyết khối ở bệnh nhân hội chứng vành cấp và Rung nhĩ

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1SDc3S16gS0WlEXmS5uqQMm8qevajsQlO/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Annie

Check Also

Lợi ích NOAC phòng ngừa biến chứng do huyết khối ở bệnh nhân Rung nhĩ kèm Suy thận

Link: https://drive.google.com/file/d/1NULSR-B_c6FZ4Lp5yajEougrVPBl5DG-/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7