Đề thi Hóa lý dược – D35+46 + Đáp án bộ môn

Rate this post

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CKBRBKVzi9vP_UwPFhSdEjaLtdWwHzhv?usp=sharing

Các bạn có thể đóng góp đề thi và tài liệu cho chúng mình ở đây ^_^ 

https://docs.google.com/forms/d/1xAkZ_WBIy085m7nOTGm7C9w5S3rftezOscYiz5-Nfe0/edit?usp=sharing

 

About blazader

Check Also

Đề thi Bào chế – Công nghệ dược D45 HKIII

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1q6DCrV1bFAezyOidTlCJY8ADf2Yvtwk_?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7