So sánh khác biệt chính trong điều trị suy tim ESC 2021 và AHA/ACC/HFSA 2022

Rate this post

Link: https://drive.google.com/file/d/1LvHq3PyAcP6-TNQgDNkVzhA_wnJw4Ygw/view?usp=sharing

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About Annie

Check Also

Dự phòng đột quị ở bệnh nhân Rung nhĩ ở người cao tuổi

Link: https://drive.google.com/file/d/1KW4x1cKWWn3glFLaKMOduRKDdnmenKRg/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7