Tài liệu tham khảo về Đái tháo đường

Rate this post

Điều trị ĐTĐ ADA 2022: https://drive.google.com/file/d/1mzlBEzLjCe0ZMsRqqu0HkKJJ7MRLaa2U/view?usp=drive_link

Điều trị ĐTĐ ADA 2023: https://drive.google.com/file/d/12B8CocxFlAoZrR9nbfXKWnfwxj2jRgt-/view?usp=drive_link

Tiền đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1lUajVzMADr8JFiHvkwtvFwwJSOe7ZSHh/view?usp=drive_link

Cập nhật điều trị Đái tháo đường toàn diện 2022: https://drive.google.com/file/d/16wRtyPEmmMlkRojXKUJBZgaM_DIlWbge/view?usp=drive_link

Bàn chân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1BZRVgLnkyEoOpoMBF0U74Yv3Wupb9AKH/view?usp=drive_link

Chẩn đoán, điều trị, dự phòng bàn chân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1rHnQ2ARFnst9MdgqPlv5nm551eWFDr8n/view?usp=drive_link

Dự phòng cắt cụt chi ở bệnh nhân Đái tháo đường: https://drive.google.com/file/d/1SpwidzD4iMbchKktrdk67M0WGx-Fkk76/view?usp=drive_link

Bảo tồn tế bào Beta tuyến tụy trong điều trị ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1PQrLLYVIfin93IbfAX9n9D4DCLdEnQ9Z/view?usp=drive_link

Chẩn đoán và điều trị sớm bệnh thân mạn ở bệnh nhân ĐTĐ: https://drive.google.com/file/d/1omCTBnm7ka6NNMqYQPOvLAEmFZJwshnA/view?usp=drive_link

Kết hợp insulin và GLP1 RA : https://drive.google.com/file/d/1JpwdAI5L2B0q2LiJc2cWK2N5Tiig-rLj/view?usp=drive_link

Kiểm soát đường huyết bằng tiêm cho bn Tim mạch: https://drive.google.com/file/d/1NZtPxeUV1ESVLqkZaHuDY7tuf_TdrYXL/view?usp=drive_link

Kết hợp GLP1 RA và SGLT2i: https://drive.google.com/file/d/14w9-HBgIHEsuYJ-uQ_kwytzUxvwxZhTV/view?usp=drive_link

Lựa chọn thuốc ĐTĐ cho người cao tuổi: https://drive.google.com/file/d/1nGnsA9useWx9vpVCcb40H4392RPsdBC7/view?usp=drive_link

Sử dụng insulin nền cho người cao tuổi: https://drive.google.com/file/d/1XJjONXlSJ9n9SUymiFecPc0XXgMMJwZ3/view?usp=drive_link

Sử dụng SGLT2i ở người cao tuổi: https://drive.google.com/file/d/1B6gaYKC-X_45gJLm3hxum6o5Ff8MgaIS/view?usp=drive_link

Thiếu vitamin B12 ở bệnh nhân ĐTĐ dùng metformin: https://drive.google.com/file/d/1FSQXZK8XtHYvc1cyXLEnITEG7tICG3oS/view?usp=drive_link

Thuốc nhóm Metformin: https://drive.google.com/file/d/1imPlAT5IIMROc842mk7eSK6tl617khx9/view?usp=drive_link

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

About blazader

Check Also

Chống huyết khối ở bệnh nhân hội chứng vành cấp và Rung nhĩ

Link: https://drive.google.com/file/d/1SDc3S16gS0WlEXmS5uqQMm8qevajsQlO/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7