Tổng hợp Bệnh lý nội khoa (trừ tim mạch)

Rate this post

Link: https://docs.google.com/document/d/18d815i9lqjRCDfYjHjM7ffWOibulCW65/edit?usp=sharing&ouid=101456204557712749754&rtpof=true&sd=true

Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7

 

About Annie

Check Also

Dự phòng đột quị ở bệnh nhân Rung nhĩ ở người cao tuổi

Link: https://drive.google.com/file/d/1KW4x1cKWWn3glFLaKMOduRKDdnmenKRg/view?usp=sharing Đóng góp tài liệu cho chúng tôi: https://forms.gle/jbipNz7PbiSS7JYp7